Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Tôi yêu mến bạn vì bạn làm được nhiều điều

Tôi yêu mến bạn vì bạn làm được nhiều điều

Tôi yêu mến bạn vì bạn làm được nhiều điều hơn mọi đức tin để biến tôi thành người tốt và làm được nhiều điều hơn mọi định mệnh để tôi được hạnh phúc.