Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Trái tim của người phụ nữ không bao giờ gìa cỗi

Trái tim của người phụ nữ không bao giờ gìa cỗi

Trái tim của người phụ nữ không bao giờ gìa cỗi, và một khi nó không yêu nữa thì đó là vì nó đã ngừng đập.