Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu

Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu

Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu vì nó là mầm mống của sung sướng và là nguyên nhân của đau khổ.