Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời

Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời

Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu