Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Trên thế giới chỉ có một chân lý

Trên thế giới chỉ có một chân lý

Trên thế giới chỉ có một chân lý, đó là trung thực với đời và thương yêu nó.