Trang chủ / Lời Hay Ý Đẹp / Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.