Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Trí tuệ, không phải là mặc

Trí tuệ, không phải là mặc

Trí tuệ, không phải là mặc niệm của cái chết, mà là trầm tư của sự sống.