Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Trời thêm tuổi mới, người thêm thọ

Trời thêm tuổi mới, người thêm thọ

Trời thêm tuổi mới, người thêm thọ
Xuân khắp mọi nơi, phúc khắp nhà.