Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Trong cuộc chơi ai cũng là bạn...

Trong cuộc chơi ai cũng là bạn...

Trong cuộc chơi ai cũng là bạn...
Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai?