Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Trong đầu bạn đang yêu cô ấy vì trái tim

Trong đầu bạn đang yêu cô ấy vì trái tim

Trong đầu bạn đang yêu cô ấy vì trái tim bạn không được tình yêu của cô ấy; trong lòng bạn đang yêu cô ấy, vì cô ấy đã chiếm lĩnh trái tim bạn; trái tim bạn đang yêu cô ấy vì bạn đã mất trái tim vì cô ấy.