Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Trong đời người đàn bà chỉ có hai lần làm cho họ điên lên

Trong đời người đàn bà chỉ có hai lần làm cho họ điên lên

Trong đời người đàn bà chỉ có hai lần làm cho họ điên lên, đó là khi họ bắt đầu yêu và khi họ bạc tóc.