Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu

Trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu

Trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu, bản năng là đủ
.In art as in love, instinct is enough