Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Trong quyết đấu của hi vọng và thất bại

Trong quyết đấu của hi vọng và thất bại

Trong quyết đấu của hi vọng và thất bại, nếu bạn dùng đôi tay dũng khí và kiên quyết, thắng lợi sẽ thuộc về bạn