Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Trong sự vùi dập của số phận

Trong sự vùi dập của số phận

Trong sự vùi dập của số phận, điều dễ nhìn thấy nhất là khí tiết của một người.