Trang chủ / Những câu nói hay về tình bạn / Trong tình bạn, những dịu ngọt nho

Trong tình bạn, những dịu ngọt nho

Trong tình bạn, những dịu ngọt nho nhỏ là chất keo gắn bó.