Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Trong tình yêu,

Trong tình yêu,

Trong tình yêu, chiến thắng của đàn ông là chạy trốn.