Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Trong xã giao, đừng đổi bạn thành

Trong xã giao, đừng đổi bạn thành

Trong xã giao, đừng đổi bạn thành thù mà hãy đổi thù thành bạn.