Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Trung với nước, hiếu với dân

Trung với nước, hiếu với dân

Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.