Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Trước con mắt của người yêu

Trước con mắt của người yêu

Trước con mắt của người yêu, không có người phụ nữ nào xấu cả.