Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Trước mắt chúng ta có một thành lũy

Trước mắt chúng ta có một thành lũy

Trước mắt chúng ta có một thành lũy, tòa thành này gọi là khoa học. Nó gồm rất nhiều tri thức chuyên môn, dù như thế nào chúng ta cũng phải chiếm lĩnh tòa thành này.