Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Trước phái đẹp và âm nhạc

Trước phái đẹp và âm nhạc

Trước phái đẹp và âm nhạc, thời gian sẽ trở thành vô nghĩa.