Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn.

Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn.

Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn.