Trang chủ / Lời Hay Ý Đẹp / Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà thực ra là biểu hiện của sức mạnh  (Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength)