Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tự do có giá trị quan trọng hơn bất kì tư tưởng nào

Tự do có giá trị quan trọng hơn bất kì tư tưởng nào

Tự do có giá trị quan trọng hơn bất kì tư tưởng nào, khi tiếp nhận ơn huệ thì đã mất đi tự do.