Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tự kiêu đi đôi với hổ thẹn

Tự kiêu đi đôi với hổ thẹn

Tự kiêu đi đôi với hổ thẹn, sự sáng suốt sẽ đến với kẻ biết khiêm tốn.