Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tư thái của người trẻ tuổi khi nỗ lực

Tư thái của người trẻ tuổi khi nỗ lực

Tư thái của người trẻ tuổi khi nỗ lực hướng về một mục tiêu nào đó, là tư thế mạnh mẽ nhất, mới mẻ nhất, tươi đẹp nhất. Trên thế giới không tìm được điều gì đẹp đẽ hơn đấu tranh gian khổ của tuổi trẻ.