Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Tức giận gây nên tức giận

Tức giận gây nên tức giận

Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.