Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả

Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả

Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không ghi ngờ gì cả.