Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tương lai có rất nhiều tên

Tương lai có rất nhiều tên

Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.