Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều

Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều

Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.
Your future depends on many things, but mostly on you.