Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Tương lai thuộc về người tin

Tương lai thuộc về người tin

Tương lai thuộc về người tin vào vẻ đẹp trong những giấc mơ của mình.
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.