Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Tương lai thuộc về những

Tương lai thuộc về những

Tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ.
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.