Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Ðừng bao giờ cưới một người đàn bà khi họ

Ðừng bao giờ cưới một người đàn bà khi họ

Ðừng bao giờ cưới một người đàn bà khi họ không yêu mình dù là họ đem đến cho mình một kho vàng.