Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Ước muốn của con người có ngàn dạng

Ước muốn của con người có ngàn dạng

Ước muốn của con người có ngàn dạng, mà cơ hội của anh ta chỉ có một.