Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Vẫn chính những điều hay cái đẹp

Vẫn chính những điều hay cái đẹp

Vẫn chính những điều hay cái đẹp đã mang đến cho ta khoái lạc sẽ phơi bày ta ra trước khổ đau.
The same refinement which brings us new pleasures, exposes us to new pains.