Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Văn hóa chính là hiểu những lời hay nhất

Văn hóa chính là hiểu những lời hay nhất

Văn hóa chính là hiểu những lời hay nhất và những tư tưởng tốt đẹp nhất mà mọi người trên thế giới đã từng nói và từng suy nghĩ.