Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Về cơ bản, chúng ta cô đơn không thể diễn tả được

Về cơ bản, chúng ta cô đơn không thể diễn tả được

Về cơ bản, chúng ta cô đơn không thể diễn tả được, đặc biệt trong những điều gần gũi nhất và quan trọng nhất.
We are unutterably alone essentially, especially in the things most intimate and most important.