Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Vẻ đẹp của diện mạo đương nhiên

Vẻ đẹp của diện mạo đương nhiên

Vẻ đẹp của diện mạo đương nhiên cũng là một nhân tố của tình yêu, nhưng vẻ đẹp của tâm hồn và tư tưởng mới là nền tảng kiên cố của tình yêu cao vời.