Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng

Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng

Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp thương kẻ khốn cùng