Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Virtue is a state of war, and to

Virtue is a state of war, and to

Đức hạnh là cuộc chiến, và để sống trong nó, chúng ta luôn phải chiến đấu với bản thân mình.
Virtue is a state of war, and to live in it we have always to combat with ourselves.