Trang chủ / Những câu nói hay / Với những người không được giáo dục

Với những người không được giáo dục

Với những người không được giáo dục, chữ A chỉ là ba cái que.
To the uneducated, an A is just three sticks.