Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Với phân tích cuối cùng

Với phân tích cuối cùng

Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu