Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Với tôi thì tôi ưa thói xấu câm lặng hơn

Với tôi thì tôi ưa thói xấu câm lặng hơn

Với tôi thì tôi ưa thói xấu câm lặng hơn là đức hạnh phô trương.
As far as I'm concerned, I prefer silent vice to ostentatious virtue.