Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / We are all so much together

We are all so much together

Tất cả chúng ta đều làm được nhiều điều cùng nhau, nhưng chúng ta đều chết trong cô độc.
We are all so much together, but we are all dying of loneliness.