Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Whatever is begun in anger ends in shame.

Whatever is begun in anger ends in shame.

Bất cứ điều gì bắt đầu trong giận dữ đều kết thúc bằng sự xấu hổ.
Whatever is begun in anger ends in shame.