Trang chủ / Danh Ngôn tiếng anh / When schools flourish, all flourishes.

When schools flourish, all flourishes.

Khi trường học phát triển, mọi thứ đều phát triển.
When schools flourish, all flourishes.