Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Xa cách ngắn ngủi khích động say mê

Xa cách ngắn ngủi khích động say mê

Xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài giết chết say mê