Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người

Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người

Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình