Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Yêu có nghĩa là mong sao cho người khác được hạnh phúc

Yêu có nghĩa là mong sao cho người khác được hạnh phúc

Yêu có nghĩa là mong sao cho người khác được hạnh phúc; không phải là mong cho mình, mà là mong cho người mình yêu và cố gắng cao nhất để làm được điều đấy.