Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Yêu đương, nhất là lúc mới yêu,

Yêu đương, nhất là lúc mới yêu,

Yêu đương, nhất là lúc mới yêu, giống như cái giếng đối với người thiếu nữ. Nếu có ít kinh nghiệm xử lý và kiến thức của cuộc sống tình yêu, họ rất dễ sẩy chân rơi xuống giếng mà không thể tự lên.